Norges STØRSTE og ENESTE rene forsikringsmegler for foreninger

Dette kan vi hjelpe dere med:

Anbudstjenester for foreningen og deres medlemsbedrifter basert på ett gjennomsnittlig behov.

Bistand til vurdering av eksisterende forsikringsavtaler som foreninger har med nåværende forsikringsselskap

Dette kan vi ikke hjelpe dere med:

Individuell forsikringsmegling for bedrifter.

Konsulentbistand til andre enn foreninger

        NB! Ny adresse:
        CIP har ny besøks- og postadresse: Sagaveien 66 E, Solsiden Son, Hus 3c3, 1555 Son

        Aktuelle linker:
        Vår godkjenning hos Finanstilsynet
Copyrights 2013 - cip.no - post@cip.no
Kontakt Oss! Ring Meg!